Klášterní kulturně-historické stezky

Vážené kolegyně a kolegové,
přijměte naše srdečné pozvání na setkání u kulatého stolu na téma

„Klášterní kulturně-historické stezky“.

Kulatý stůl se uskuteční v pátek 28. listopadu 2014 na Pedagogické fakultě UK v Praze pod záštitou děkanky doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.
Jeho tématem bude společné zamyšlení nad současností a budoucností kulturních stezek zaměřených na propagaci kulturně historického dědictví klášterů, zejména cisterciáckých a benediktinských. Jednání zahájí blok čtyř referátů. První dva budou věnovány klášterním stezkám v západní a střední Evropě. Na ně navážou dva zahraniční příspěvky, které účastníky seznámí se stezkou věnovanou cisterciáckým klášterům v Polsku (Szlak cysterski), která má již mnohaletou tradici, a nově připravovanou stezkou po středoevropských benediktinských klášterech (Via Benedictina). Většina pracovního zasedání bude ovšem věnována společné diskusi o současném stavu prezentace současných i bývalých klášterů v České republice a o možnostech jejich širšího otevírání veřejnosti. Zároveň s propagací existujících a zahajovaných projektů bychom rádi podnítili vznik české větve kulturní stezky zaměřené na cisterciácké kláštery v ČR.

Kateřina Charvátová
Vedoucí Centra pro studium kulturně historického dědictví
Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK

Dušan Foltýn
Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze
Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK

P. S. Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti do 20. listopadu 2014.

kontakt:
katerina.charvatova_AT_pedf.cuni.cz
tel. 723876944.

Klášterní kulturně-historické stezky

28. listopadu 2014
Pedagogická fakulta UK
Magdaleny Rettigové 4, Praha 1
1. patro, doktorandská místnost

Program:

10.00 Zahájení

10.10 – 10.30
Dušan Foltýn, Klášterní stezky ve střední Evropě, přehled

10.30-10.50
Kateřina Charvátová, Cisterciácké stezky v Evropě, přehled

10.50-11.10
Přestávka, občerstvení

11.10-11.30
Ewa Lużyniecka, Szlak cysterski v Polsku

11.30-11.50
Marta Sztwiertnia, Středoevropský projekt Via Benedictina

11.50 – 13.20
Oběd

13.20 – 15.00
Diskuse I. Současný stav prezentace klášterních objektů v ČR

15.00 – 15.20
Přestávka, občerstvení

15.20 – 17.00
Diskuse II. Výhledy do budoucna. Síť klášterních stezek?

via Radka Těšínská Lomičková, Praha

Maria Rottler

Administratorin der Gemeinschaftsblogs Ordensgeschichte und Geschichte Bayerns; Netzwerke gelehrter Mönche. St. Emmeram im Zeitalter der Aufklärung (Tagungsblog "Frobenius Forster"); Roman Zirngibl (Benediktiner in St. Emmeram, Historiker, Archivar)

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus


Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search