Neuerscheinung über Dominikaner im Mittelalter / Monografia o dominikánoch v stredoveku

New book from Slovak Centre for Study of Christianity – Gabriel P. Hunčaga OP: THE DOMINICANS ON THEIR WAY TO THE INTELLECTUAL ELITES OF THE HIGH MIDDLE AGES.

Ponúkaný knižný titul má ambíciu predstaviť dominikánov v trochu inom, širšej čitateľskej verejnosti menej známom svetle. Ak sa dnes povie „dominikán“, väčšina opýtaných si predstaví prísneho, až krutého inkvizítora bezohľadne posielajúceho odsúdenca na hranicu. Inkvizičná činnosť spojená s niektorými neakceptovateľnými postupmi je dejinnou stigmou, ktorej sa Rehoľa kazateľov len ťažko zbavuje. Pisateľským zámerom autora je priblížiť originálne postupy a inovácie zrodené v dominikánskom prostredí 13. storočia v oblasti systematického vzdelávania a intelektuálnej formácie. Jednotlivé kapitoly približujú čitateľom cestu, ktorú dominikáni, ako rehoľná inštitúcia vrcholného stredoveku, prešli na ceste sebarealizácie sa v prostredí 13. a začiatku 14. storočia. Spomenuté originálne postupy a inovácie u dominikánov vznikli v korelácii s rozvojom univerzitných korporácií v konfrontácii s dobovým sociálno-náboženským prostredím ako odpoveď na vznesenú požiadavku po koncepčnom dlhodobo udržateľnom pokresťančení spoločnosti predovšetkým v mestách. Už samotné integrovanie intelektuálnych aspektov života do rehoľnej inštitúcie vrcholného stredoveku v miere, v akej sa to podarilo práve dominikánom, predstavuje v monastickom prostredí revolučný fenomén, aký nemal dovtedy v dejinách mníšskeho, resp. rehoľného života obdobu. Viaceré z nich sa stali inšpiráciou aj pre iné cirkevné inštitúcie a ich stopy nachádzame v akademickom prostredí dodnes. Publikáciu je možné zakúpiť v sieti kresťanských kníhkupectiev a v Artfore.

 

Gabriel P. HUNČAGA OP: Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Kraków – Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve Chronos v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a so Slovenskou komisiou pre komparatívne cirkevné dejiny, 2013, 460 s. (Chronos) ISBN 978-80-89027-37-8 ; (TSP) ISBN 978-83-7490-581-7 

[The dominicans on their way to the intellectual elites of the high middle ages]

[Die Dominikaner auf dem Weg zu den intellektuellen Eliten des Hochmittelalters]

Obsah / Content

1. Úvod (p. 15) 1. 1. Ciele (15) 1. 2. Metódy (16) 1. 3. Vymedzenie problému (25) 1. 4. Stav bádania (35)

2. Čo predchádzalo (p. 53) 2. 1. Spoločenské prostredie a náboženské pomery (54) 2. 2. Sv. Dominik a založenie rehole (79) 2. 3. Prvé konštitúcie, vnútorná organizácia a žobravá chudoba (92) 2. 4. Prienik do Európy (101)

3. Štúdium (p. 113) 3. 1. Cesta ku štúdiu (114) 3. 2. Vstup na univerzitnú pôdu (121) 3. 3. Nábor nových členov a legislatíva v prospech štúdia (143) 3. 4. Konvent ako škola a generálne štúdiá (162) 3. 5. Partikulárne provinčné školy (184) 3. 6. Študijné prostredie a vyučovanie (223)

4. Knihy a knižnice (p. 249) 4. 1. Starostlivosť o knihy, ich nadobúdanie a používanie (252) 4. 2. Pokus o rekonštrukciu typickej stredovekej dominikánskej knižnice (267)

5. Parížske spory (p. 280) 5. 1. Dominikáni verzus svetskí magistri na Parížskej univerzite (282) 5. 2. Teológia ako veda (313) 5. 3. Filozofia v teologických reflexiách (329)

6. Zhrnutie (p. 348)

7. Záver (p. 361)

Prílohy (p. 370) Pramene (412) Literatúra (416) Conclusion in English (435) Nachwort auf Deutsch (444) Index (454)Diesen Blogbeitrag zitieren
rastislavkoziak (2013, 17. August). Neuerscheinung über Dominikaner im Mittelalter / Monografia o dominikánoch v stredoveku. Ordensgeschichte. Abgerufen am 22. Juni 2024, von https://doi.org/10.58079/sk38

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search